Valtuuskunnan asettaminen TEM/2016/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 105. työkonferenssiin 30.5 -11.6.2016 Genevessä

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Nico Steiner, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049001
Asia
Valtuuskunnassa olisivat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Hallituksen edustajien varajäsenet olisivat hallitussihteeri Sami Teräväinen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä lainsäädäntöneuvos Eeva-Liisa Myllymäki ulkoasiainministeriöstä. Työnantajien valtuutettuna olisi asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Työnantajien varavaltuutettuna olisi asiantuntija Eeva Korolainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden varavaltuutettuna kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa STTK:sta. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutettaisiin määräämään valtuuskunnalle tarpeelliset neuvonantajat.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Genevessä 30.5.-11.6.2016 pidettävään Kansainvälisen työjärjestön 105. työkonferenssiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio