Valtioneuvoston asetus YM/2016/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Mirkka Saarela, Hallitussihteeri, esittelijä p.+35 8295250365
Asia
Asetusehdotus liittyy 1.4.2016 voimaan tulleeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (196/2016), jolla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille aiemmin kuulunut poikkeamistoimivalta siirrettiin kokonaan kunnille ja alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa laajennettiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksesta ehdotetaan kumottaviksi lakimuutoksen vuoksi tarpeettomaksi käyneet säännökset. Lisäksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi lakitekninen muutos ja lisättäväksi pykälä kuulemisesta alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 15.4.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetusta laista (196/2016) poikkeavia uusia taloudellisia, ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen