Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen YM/2016/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Pariisin sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Charlotta von Troil, Hallitussihteeri p.+35 8295250364
Asia
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kai Sauerille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen puolesta ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen liittyvä Pariisin sopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 22 päivänä huhtikuuta 2016 Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kai Sauerin allekirjoittamaan Suomen puolesta Pariisin sopimuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen