Valtioneuvoston periaatepäätös PLM/2016/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Olli Ruutu, Kaupallinen neuvos p.029 5140410
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä päivitetään linjaukset, jotka koskevat Suomen puolustuksen suorituskykyjen rakentamiseen ja ylläpitoon vaadittavaa teknologista ja teollista kapasiteettia ja osaamista. Erityistä vaikutusta linjauksilla on hallitusohjelman mukaisesti käynnistetyissä Puolustusvoimien strategissa suorituskykyhankkeissa. Valmisteilla olevassa valtioneuvoston puolustusselonteossa on myös tarkoitus huomioida periaatepäätöksen keskeinen sisältö.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole välittömiä vaikutuksia valtiontalouteen. Asialla on erityistä merkitystä Puolustusvoimien hankintatoiminnalle, jossa tulee huomioida Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisen vaatimukset. Periaatepäätöksellä on vaikutuksia puolustushallinnon tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Kriittiset suorituskykyalueet ja niitä tukevat teknologiat tulee huomioida sotilaallisen maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden näkökulmasta suunnattaessa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja –resursseja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen