Valtuuskunnan asettaminen STM/2016/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

YK:n yleiskokouksen huumausaine-erityisistunto New Yorkissa 19.-21.4.2016

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117
Asia
YK:n yleiskokous järjestää korkean tason erityisistunnon maailman huumausaineongelmasta (Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem) 19.–21.4.2016 New Yorkissa. Kokouksen tavoitteena on käsitellä vuonna 2009 YK:ssa laaditun poliittisen julkilausuman ja toimintaohjelman edistymistä. Istunnon on valmistellut YK:n huumausainetoimikunta (Commission for Narcotic Drugs, CND), joka on keskeisin kansainvälistä huumausainepolitiikkaa ohjaava foorumi. Toimikuntaa avustaa Wieniin sijoitettu YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastainen toimisto (UN Office for Drugs and Crime, UNODC). Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa istunnon kansallisen valmistelun koordinoinnista. Istuntoa valmistellaan EU39-jaoston poikkihallinnollisissa kokouksissa. Erityisistunto koostuu yleiskeskustelusta ja interaktiivisista eri toimijoiden välisistä paneelikeskusteluista. Suomi tukee Iso-Britannian johdolla järjestettävää muuntohuumeita käsittelevää sivutapahtumaa. Maaliskuussa Wienissä pidetyssä CND -istunnossa saatiin neuvoteltua UNGASS -loppuasiakirja hyväksyttäväksi New Yorkissa. Suomi ja EU osallistuivat neuvotteluihin aktiivisesti. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa YK:n yleiskokouksen huumausaine-erityisistuntoon seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja pysyvä edustaja Kai Sauer, Suomen YK-edustusto Valtuuskunnan jäsenet johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, sosiaali- ja terveysministeriö ylitarkastaja Minna Nevala, sisäasiainministeriö ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko, Suomen YK-edustusto ulkoasiainsihteeri Emilia Autio, Wienin suurlähetystö ylitarkastaja Katja Pihlainen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan YK:n yleiskokouksen huumausaine-erityisistuntoon 19.-21.4.2016 New Yorkissa ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen