Hallituksen esitys OKM/2016/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta

HE 47/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Joni Hiitola, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330108
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että nimikirjan pitäminen tulisi työnantajalle vapaaehtoiseksi. Viranhaltijan oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä. Kirkkolakiin lisättäisiin myös uusi säännös työllistymisvapaasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen