Viran täyttäminen UM/2016/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkojen täyttäminen

Ministeri
Lenita Toivakka
Esittelijä
Vesa Lehtonen, Henkilöstöjohtaja p.029 5351439
Asia
a) Lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien b) Lähetystöneuvos Marja Liivala (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Satu Suikkari-Klevenin ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien sekä lähetystöneuvos Marja Liivalan ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen