Viran täyttäminen PLM/2016/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) majuri Janne Jortaman 1.7.2016 - 30.6.2019 väliseksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.