Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (Älykkäät rajat)

U 22/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Mika Rytkönen, Yksikön päällikkö, everstiluutnantti p.029 5421131

Asia
Euroopan komissio on 6.4.2016 tehnyt ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi: - Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmästä; - Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisasetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta; - Viisumitietojärjestelmäasetuksen (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta; ja - Schengenin rajasäännöstön (EU) N:o 2016/399 muuttamisesta Asetuksilla perustettaisiin Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmä.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Ehdotuksilla on vaikutusta Rajavartiolaitoksen resurssitarpeisiin sekä voi olla vaikutusta muidenkin viranomaisten resurssitarpeisiin. Vaikutukset riippuvat järjestelmän tarkemmasta arkkitehtuurista ja liikenteen sujuvuutta lisäävien elementtien edistämisen onnistumisesta neuvotteluissa. LAINSÄÄDÄNTÖ: Ehdotetut asetukset voivat aiheuttaa muutostarpeita henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin (579/2005), henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin (761/2003) ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin (639/2015). TALOUDELLISET: Ehdotuksilla olisi kansallisia taloudellisia vaikutuksia, joista keskeisimmät aiheutuvat Rajavartiolaitoksen henkilöstön ja kaluston lisätarpeista. Henkilöstövaikutukset riippuvat siitä, miten rajanylityksiä sujuvoittavia toiminnallisuuksia saadaan edistettyä neuvotteluissa. Alustavan arvion mukaan Rajavartiolaitokselle ehdotuksen kertaluontoiset kustannukset ovat vuosille 2018 - 2020 yhteensä 2,4 M€ ja pysyvät ylläpitokustannukset vuodesta 2020 alkaen 0,7 M€ vuodessa. Pysyvä henkilöstökustannusten nousu on vuodesta 2020 alkaen 2,6–4,0 M€ vuodessa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.