Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2016/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2016 - 2019

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Päivi Yli-Pietilä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163228
Asia
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma kokoaa yhteen keskeiset hallituksen toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. Tasa-arvo-ohjelma on väline tasa-arvopolitiikan koordinoimiseksi valtioneuvostossa. Se pohjautuu hallitusohjelmaan, sukupuolten tasa-arvoa koskevaan tietoon ja valtioneuvoston selontekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä kansainvälisiin sitoumuksiin. Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteet tukevat hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2016-2019
Vaikutukset
Periaatepäätöksen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.