Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2016/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2016 - 2019

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Päivi Yli-Pietilä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163228
Asia
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma kokoaa yhteen keskeiset hallituksen toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. Tasa-arvo-ohjelma on väline tasa-arvopolitiikan koordinoimiseksi valtioneuvostossa. Se pohjautuu hallitusohjelmaan, sukupuolten tasa-arvoa koskevaan tietoon ja valtioneuvoston selontekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä kansainvälisiin sitoumuksiin. Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteet tukevat hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2016-2019
Vaikutukset
Periaatepäätöksen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen