Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2016/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kaupunkien ja kasvuvyöhykkeiden kasvusopimuksista ja suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Hanna-Maria Urjankangas, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295063739
Asia
Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä sopimuksilla (kasvu- ja MAL-sopimuksilla) toteutetaan hallitusohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaisen kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisestä sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusten uudistamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy periaatepäätöksen kaupunkien ja kasvuvyöhykkeiden kasvusopimuksista ja suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: MAL-sopimukset 2016–2019: - kunnallistekniikka-avustukset 15 milj. euroa/vuosi - vuokra-asuntojen käynnistysavustukset enintään 20 milj. euroa/vuosi Helsingin seudulle - pienet kustannustehokkaat liikennehankkeet yht.30 milj. euroa - joukkoliikennetuki yht. 40 milj. euroa - valtion avustukset raitiotiehankkeisiin: Raidejokeri 84 milj. euroa, Tampereen raitiotie 71 milj. euroa (JTS päätös 5.4.2016) - valtion infrahankkeet: vt 4 Oulu-Kemi rakentaminen ja Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu (JTS päätös 5.4.2016) - pyritään käynnistämään Klaukkalan ohikulkutien ja Turun kehätien rakentaminen kuntien kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen Kasvusopimukset 2016 – 2018: - yhteensä noin 15 milj. euroa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahaa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen