Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies, esittelijä p.029 5488573

Asia
Arpajaislain (1047/2001) 13 c §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava. Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1288/2011) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Asetuksen 2 §:ssä säädetään pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista. Asetuksen 2 §:n 6 kohdan mukaan pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina reaaliympäristössä toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa keskimäärin 45—60 prosenttia kokonaisvaihdosta. Asetuksella muutettaisiin voimassa olevan asetuksen 2 §:n 6 kohtaa siten, että reaaliympäristössä toimeenpantavissa raha-arpajaisissa pelaajille maksettaisiin kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain voittoina 45–70 prosenttia kokonaisvaihdosta. Reaaliympäristössä toimeenpantavien rahapika-arpajaisia koskevan muutoksen tarkoituksena on pyrkimys vastata paremmin Veikkaus Oy:n eri asiakasryhmien tarpeisiin esimerkiksi erilaistamalla myytäviä arpoja. Palautusprosenttivaihteluvälin laajentaminen tukisi rahapika-arpojen erilaistamista ja esitetty muutos mahdollistaisi myös paremmat mahdollisuudet sesonkien vaikutusten huomioonottamiseen niin sanottujen teema-arpojen osalta. Palautusprosenttiin kytkeytyvä palkitsemisen useus on rahapelin haittariskeihin liittyvä piirre mutta esitettäväksi ehdotettava muutosta voidaan pitää varsin maltillisena. Kokonaisuudessaan muutoksen vaikutukset haittariskeihin voidaan arvioida lieviksi.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
Vuonna 2015 reaaliympäristössä toimeenpantavien rahapika-arpajaisten liikevaihto oli noin 144 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy on arvioinut, että esitetty muutos mahdollistaisi reaaliympäristössä toimeenpantavien rahapika-arpajaisten pelikatteen säilymisen nykyisellä tasolla tai lievän kasvun, samalla kun liikevaihto kasvaisi maltillisesti.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.