Valtioneuvoston periaatepäätös YM/2016/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016–2019

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Peter Fredriksson, Erityisasiantuntija p.+35 8295250066
Asia
Ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä sekä torjumalla asunnottomuuden uusiutumista. Kokonaisuus pitää sisällään 2 500 uuden asunnon tai asuntopaikan osoittamisen asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille. Ehdotettavilla toimenpiteillä tavoitellaan asunnottomuuden hoitamiseen liittyvän palvelujärjestelmämme uudistamista asiakaslähtöisemmäksi, ennaltaehkäisevämmäksi ja kustannustehokkaammaksi.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta 2016-2019 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ohjelman rahoitus toteutetaan ympäristöministeriön hallinnonalalla vuosina 2016-2019 valtiontalouden kehyspäätöksen ja talousarvioiden puitteissa. Tarkoituksena on käyttää yhteensä 8,5 miljoonaa euroa/vuosi asunnottomille osoitettavien valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamisen, hankinnan ja korjaamisen avustamiseen, asumisneuvonta-avustuksista enintään 0,4 miljoonaa euroa/vuosi ohjelman toteuttamiseen sekä ohjelman johtamiseen ja kokeilu- ja kehittämistoimintaan tukea enintään 0,1 miljoonaa euroa/vuosi. Kohdentamalla asunnottomuuden hoidosta saavutettavat säästöt ennaltaehkäiseviin investointeihin, vähennetään korjaavaan työn tarvetta, mikä näkyy pitemmällä aikavälillä myös kustannussäästöinä. Tutkimusten mukaan yhden pitkäaikaisasunnottoman asuttaminen säästää yhteiskunnan varoja noin 15 000 € vuodessa SOSIAALISET: Ohjelma tukee asunnottomien ihmisten ja asunnottomuuden riskiryhmien tarpeita ja toiveita asumisen turvaamisesta ja parantaa heidän asumisen laatuaan ja elinolojaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen