Valtioneuvoston periaatepäätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016–2019

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Peter Fredriksson, Erityisasiantuntija p.+35 8295250066

Asia
Ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä sekä torjumalla asunnottomuuden uusiutumista. Kokonaisuus pitää sisällään 2 500 uuden asunnon tai asuntopaikan osoittamisen asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille. Ehdotettavilla toimenpiteillä tavoitellaan asunnottomuuden hoitamiseen liittyvän palvelujärjestelmämme uudistamista asiakaslähtöisemmäksi, ennaltaehkäisevämmäksi ja kustannustehokkaammaksi.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta 2016-2019 (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ohjelman rahoitus toteutetaan ympäristöministeriön hallinnonalalla vuosina 2016-2019 valtiontalouden kehyspäätöksen ja talousarvioiden puitteissa. Tarkoituksena on käyttää yhteensä 8,5 miljoonaa euroa/vuosi asunnottomille osoitettavien valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamisen, hankinnan ja korjaamisen avustamiseen, asumisneuvonta-avustuksista enintään 0,4 miljoonaa euroa/vuosi ohjelman toteuttamiseen sekä ohjelman johtamiseen ja kokeilu- ja kehittämistoimintaan tukea enintään 0,1 miljoonaa euroa/vuosi. Kohdentamalla asunnottomuuden hoidosta saavutettavat säästöt ennaltaehkäiseviin investointeihin, vähennetään korjaavaan työn tarvetta, mikä näkyy pitemmällä aikavälillä myös kustannussäästöinä. Tutkimusten mukaan yhden pitkäaikaisasunnottoman asuttaminen säästää yhteiskunnan varoja noin 15 000 € vuodessa SOSIAALISET: Ohjelma tukee asunnottomien ihmisten ja asunnottomuuden riskiryhmien tarpeita ja toiveita asumisen turvaamisesta ja parantaa heidän asumisen laatuaan ja elinolojaan.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.