Valtioneuvoston asetus MMM/2016/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Harri Kukka, Neuvotteleva virkamies p.029 5162377
Asia
Asetuksella siirretään eräitä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY-keskus) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen