Eduskunnan kirjelmä UM/2016/112

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Ulkoasiainministeriö

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015 antaman kertomuksen johdosta EK 10/2016 vp - K 3/2016 vp

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Nina Nordström, Lähetystöneuvos p.029 5350104
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen