Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2016/40

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta (HE 33/2016 vp; EV 70/2016 vp)

HE 33/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Antti Leinonen, Apulaisosastopäällikkö, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5150264
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdistyslain muuttamisesta, lain yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta ja lain uskonnonvapauslain muuttamisesta ja määrää lain yhdistyslain muuttamisesta ja lain uskonnonvapauslain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen