Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2016/24

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta (HE 73/2016 vp; EV 72/2016 vp)

HE 73/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta ja lain puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen