Valtioneuvoston asetus TEM/2016/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Elina Isoksela, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063719
Asia
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua valtioneuvoston asetusta (1394/2014) esitetään muutettavaksi siten, että asetukseen tehdään maantielakiin ja ratalakiin 15.8.2016 voimaan tulevista muutoksista johtuvat päivitykset. Lisäksi asetusta muutettaisiin vastaamaan 25.5.2016 annettua ja voimaan tullutta valtioneuvoston asetusta biomassojen ravinteiden kierrrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta. Tämän lisäksi kehittämis- ja hallintokeskuksen virkamiehen toimivaltaan tehdään tekninen tarkistus. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 15.8.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen