Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2016/54

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaivoslain muuttamisesta (HE 57/2016 vp; EV 76/2016 vp)

HE 57/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Riikka Aaltonen, Kaivosylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064216
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kaivoslain muuttamisesta ja määrää sen tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen