Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/46

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 34/2016 vp; EV 74/2016 vp)

HE 34/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Markus Teräväinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530719
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain autoverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen