Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2016/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Oikeusministeriö

Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikausiksi 1.8.2016 - 31.7.2019 ja 1.1.2017 - 31.12.2019.

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Kirta Heine, Hallitussihteeri p.029 5150214
Asia
Toimikaudeksi 1.8.2016 – 31.7.2019 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet hovioikeudenneuvos Rita Melartin, käräjätuomari Ilkka Ylönen, käräjätuomari Vesa Karttunen ja rikosprosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöt täyttävät valvontalautakunnan jäseneksi nimitettävälle henkilölle säädetyt erityiset kelpoisuusehdot ja että heitä on myös muutoin pidettävä tehtävään sopivina. Toimikaudeksi 1.1.2017 – 31.12.2019 valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa ovat antaneet seuraavat luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat: varatuomari Lotta Laineenkare, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Markus Aarto, varatuomari Patrik Stenholm ja oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkanen. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöitä on pidettävä kelpoisina tehtävään.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi hovioikeudenneuvos Rita Melartinin ja varajäseneksi käräjätuomari Ilkka Ylösen toimikaudeksi 1.8.2016-31.7.2019 ja jäseneksi varatuomari Lotta Laineenkaren ja varajäseneksi oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkasen toimikaudeksi 1.1.2017-31.12.2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio