Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2016/31

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (HE 76/2016 vp; EV 81/2016 vp)

HE 76/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Ville Koponen, Hallitussihteeri p.+35 8295250132
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen