Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/42

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 82/2016 vp; EV 79/2016 vp)

HE 82/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Suvi Nevalainen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295342017
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen