Valtuutus UM/2016/118

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Ulkoasiainministeriö

Suomen edustajien valtuuttaminen kansainvälisiin järjestöihin

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Vesa Lehtonen, Henkilöstöjohtaja p.029 5351439
Asia
a) Addis Abeban suurlähetystön päälliköksi 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Helena Airaksisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Afrikan Unionissa (AU) b) Pariisin OECD-edustuston päälliköksi 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Pekka Puustisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä (UNESCO) c) Pretorian suurlähetystön päälliköksi 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Kari Alangon valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä (SADC) c) Wienin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä, Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA), Ydinkoekieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa (CTBTO) sekä Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa (IACA)
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainneuvos Helena Airaksisen toimimaan Suomen edustajana Afrikan Unionissa, ulkoasiainneuvos Pekka Puustisen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä, ulkoasiainneuvos Kari Alangon toimimaan Suomen edustajana Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä sekä ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläisen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä, Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä, Kansainvälisessä Ydinkoekieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa sekä Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen