Valtioneuvoston asetus VM/2016/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sami Kivivasara, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530023
Asia
Asetuksella on tarkoitus kumota ja poistaa valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetusta asetuksesta (132/2014) ne kohdat, joista jatkossa säädetään hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa (571/2016) tai sen nojalla.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettu asetus on tekninen muutos, joka liittyy hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain voimaantuloon. Asetuksen vaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä 59/2016 laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Ehdotetulla asetuksella ei ole hallituksen esityksestä eriäviä taloudellisia vaikutuksia. Hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen määrärahatarpeet on huomioitu valtion vuoden 2016 talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa 2017-2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen