Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2016/29

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 66/2016 vp; EV 94/2016 vp)

HE 66/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Immo Aakkula, Hallitusneuvos p.+35 8295330354
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yliopistolain muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen