Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/74

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 91/2016 vp; EV 95/2016 vp)

HE 91/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Anu Rajamäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530398
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta, lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta sekä lain rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen