Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2016/36

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Opetushallituksesta (HE 80/2016 vp; EV 86/2016 vp)

HE 80/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Antti Randell, Hallitussihteeri p.+35 8295330173
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Opetushallituksesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen