Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/11

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitykseen tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 15/2016 vp, HE 58/2016 vp; EV 83/2016 vp)

HE 15/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitykseen tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä elokuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen