Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/59

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 65/2016 vp; EV 84/2016 vp)

HE 65/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Janne Häyrynen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530346
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen