Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/66

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta (HE 89/2016 vp; EV 92/2016 vp)

HE 89/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen