Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2016/20

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 43/2016 vp; EV 100/2016 vp)

HE 43/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Tuuli Tuunanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488658
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen