Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2015/104

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaupallisista tavarakuljetuksista tiellä lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 143/2015 vp; EV 101/2016 vp)

HE 143/2015

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kaupallisista tavarakuljetuksista tiellä lain 6 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen