Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/56

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 59/2016 vp; EV 93/2016 vp)

HE 59/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Sami Kivivasara, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530023
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen