Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/64

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 97/2016 vp; EV 87/2016 vp)

HE 97/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Päivi Salo, Hallitusneuvos p.029 5163113
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen