Valtioneuvoston päätös SM/2016/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita, annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Jouko Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5488556
Asia
Valtioneuvosto on 25 marraskuuta 2010 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 22 §:n 3 momentin mukaan päätöksellään (1022/2010) vahvistanut luettelon niistä valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa lain 17 §:ssä tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita. EU:n ns. neljäs rahanpesudirektiivi tuli voimaan 25.6.2015. Komission hyväksyy direktiivin perusteella delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suhteen suuririskiset kolmannet maat ottaen huomioon strategiset puutteet tarkemmin määriteltyjen kriteerien perusteella. Delegoidut säädökset ovat voimaan tullessaan suoraan sovellettavaa ja kaikkia jäsenvaltioita sitovaa oikeutta, eivätkä jäsenvaltiot voi enää säätää asiasta kansallisessa lainsäädännössä. Näin ollen on tarpeen kumota asiasta voimassa oleva kansallisen lain perusteella annettu valtioneuvoston päätös. Päätös ehdotetaan tulemaan voimaan 11 heinäkuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto päättää kumota valtioneuvoston päätöksen valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita, sekä päättää että päätös julkaistaan säädöskokoelmassa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen