Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2016/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Inka Hassinen, Hallitussihteeri p.029 5163187
Asia
Esa Tarkka on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä 1.7.2016 alkaen. Esitetään, että hänen tilalleen määrättäisiin oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Esa Tarkalle eron hänen pyynnöstään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työeläkeasioihin perehtyneen jäsenen tehtävästä 7 päivästä heinäkuuta 2016 lukien ja määrää sanotusta päivästä hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Arita Kaarion työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2016 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio