Suomen valtion edustajan määrääminen VM/2016/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion edustajan määrääminen ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäseneksi

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Seppo Tanninen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530224
Asia
Euroopan investointipankin hallintoa hoitavat ja pankkia johtavat valtuusto ja hallintoneuvosto. Pankin operatiivisesta toiminnasta vastaa pankin pääjohtajan johdolla pankin hallitus. Valtuusto muodostuu jäsenvaltioiden nimeämistä ministereistä. Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet jäsenmaiden esityksestä. Jokaisella jäsenmaalla on oma varsinainen edustajansa hallintoneuvostossa. Suomi kuuluu Itävallan, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Viron kanssa maaryhmit-tymään, jolla on oikeus nimetä kaksi varajäsentä. Toisen varajäsenen ehdokkaaksi nimeäminen kuuluu maaryhmittymän keskinäisen sopimuksen mukaan nyt Suomelle. Esitetään, että neuvotteleva virkamies Joanna Tikkanen valtiovarainministeriöstä määrättäisiin ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäseneksi edustamaan Suomen valtiota vuonna 2018 päättyvälle toimikaudelle. Suomen varsinaisena jäsenenä hallintoneuvostossa jatkaa finanssineuvos Kristina Sarjo.
Esitys
Valtioneuvosto määrää neuvotteleva virkamies Joanna Tikkasen ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäsenenä vuonna 2018 päättyvälle toimikaudelle
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen