Valtioneuvoston asetus LVM/2016/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Seija Miettinen-Bellevergue, Liikenneneuvos, johtava asiantuntija p.029 5342563
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen satelliittinavigointia koskeva yhteistyösopimus. Sopimus tuli voimaan 1.7.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen