Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2016/41

« Tasavallan presidentin esittely 12.8.2016 11.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 32/2016 vp; EV 102/2016 vp)

HE 32/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tuula Majuri, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150280
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen