Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen TEM/2016/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Hallitussihteeri p.+35 8295064207
Asia
Henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski on työskennellyt työ- ja elinkeinoministeriössä vuodesta 2008 ja sitä ennen sisäasiainministeriössä vuodesta 1998. Erityisasiantuntija Inkalotta Nuotio-Osazee on työskennellyt työ- ja elinkeinoministeriössä vuodesta 2011 ja erityisasiantuntija Linda Kumpula marraskuusta 2015. Anttikoski on määrätty valtioneuvoston esittelijäksi vuonna 2012. Anttikosken siirryttyä ministeriön yritys- ja alueosastolta henkilöstö- ja hallintoyksikköön henkilöstöpäällikön tehtävään 1.9.2016 on hänelle tarpeen hakea uusi määräys toimia valtioneuvoston esittelijänä. Anttikoski toimii henkilöstöhallinnon vastuualueen esimiehenä. Nuotio-Osazeen tehtäviin ministeriön elinkeino- ja innovaatio-osastolla kuuluu Finnvera Oyj:tä ja valtiontakuurahastoa koskevien asioiden valmistelu. Kumpulan tehtäviin ministeriön energiaosastolla kuuluvat ydinjätehuoltoon liittyvät tehtävät. Anttikosken, Nuotio-Osazeen ja Kumpulan tehtävät ovat sellaisia, että olisi tarkoituksenmukaista määrätä heidät valtioneuvoston esittelijöiksi. Anttikoski on filosofian maisteri, Nuotio-Osazee oikeustieteen maisteri ja Kumpula tekniikan tohtori. Heillä on siten VNOS:n 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto. Anttikoski, Nuotio-Osazee ja Kumpula ovat hankkineet hallinto- ja valtiosääntöoikeuden perustiedot koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Anttikoski on suorittanut ministeriöiden yhteisen esittelymenettelykurssin vuonna 2002 ja Nuotio-Osazee ja Kumpula vuonna 2015.
Esitys
Valtioneuvosto määrää henkilöstöpäällikkö Mari Anttikosken, erityisasiantuntija Inkalotta Nuotio-Osazeen ja erityisasiantuntija Linda Kumpulan valtioneuvoston esittelijöiksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen