Viran täyttäminen OM/2016/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Oikeusministeriö

1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Heikki Liljeroos, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150428
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Johanna Marketta Venemies-Hokkanen Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Tanja Elisa Arpiainen ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Kimmo Tuomas Lähtinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, vanhempi oikeussihteeri Caritha Beatrice Aspelin Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Suvi-Marja Kaarina Lahtinen, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Lauri Aleksi Länsman ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Henrik Anssi Johannes Härkönen
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Johanna Marketta Venemies-Hokkasen 1.9.2016 lukien, Kymenlaakson käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, julkinen oikeusavustaja Tanja Elisa Arpiaisen 1.9.2016 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, viskaali Kimmo Tuomas Lähtisen 1.9.2016 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, vanhempi oikeussihteeri Caritha Beatrice Aspelinin 1.9.2016 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Suvi-Marja Kaarina Lahtisen 1.10.2016 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, viskaali Lauri Aleksi Länsmanin 1.9.2016 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, viskaali Henrik Anssi Johannes Härkösen 1.9.2016 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected]vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.