Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2016/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 42/2016 vp; EV 89/2016 vp)

HE 42/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Sini Lahdenperä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488312
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen