Tehtävään määrääminen OM/2016/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Oikeusministeriö

Sivutoimisen jäsenen ja varajäsenen nimittäminen työtuomioistuimeen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tuula Kivari, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150546
Asia
Työtuomioistuimen nykyisten sivutoimisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2018. Työtuomioistuimessa on tarvetta yhden uuden sivutoimisen jäsenen ja varajäsenen nimittämiseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tehtäviin esitetään nimitettäviksi työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi jäseneksi varatuomari, varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto ja sivutoimiseksi varajäseneksi varatuomari, lakimies Juha Teerimäki.
Esitys
Valtioneuvosto päättää esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi jäseneksi varatuomari, varatoimitusjohtaja Tuomas Aarron ja työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi varatuomari, lakimies Juha Teerimäen, molemmat 1.9.2016 alkaen 31.12.2018 päättyvän toimikauden loppuun saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio