Tasavallan presidentin asetus PLM/2016/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Puolustusministeriö

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Kosti Honkanen, Hallitussihteeri p.029 5140607
Asia
Tasavallan presidentin asetukseen lisättäisiin Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajalle oikeus antaa ylennys samoin edellytyksin kuin tällä hetkellä on maavoimien, ilmavoimien tai merivoimien komentajalla. Muutokset perustuvat puolustusvoimauudistukseen, jonka yhteydessä perustettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuonna 2015.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti antaa asetuksen sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta.
Vaikutukset
Säännösmuutos yhdenmukaistaisi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen toimivallan suhteessa muihin puolustusvoimien toimintayksiköihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen