Viran täyttäminen OM/2016/90

« Tasavallan presidentin esittely 12.8.2016 11.30

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Kari Kiesiläinen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150138
Asia
Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään laamanni Tatu Aki Tapani Leppänen. Leppänen on antanut ministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen sidonnaisuuksistaan. Sillä ei voida katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa oikeusneuvoksen virkaa.
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan laamanni Tatu Aki Tapani Leppäsen 1.9.2016 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman oikeuden esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.