Viran täyttäminen OM/2016/92

« Tasavallan presidentin esittely 12.8.2016 11.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Kari Kiesiläinen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150138
Asia
Korkein hallinto-oikeus esittää, että määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi nimitetään määräaikainen hallintoneuvos Timo Tuomas Kuokkanen ajalle 2.12.2016 − 31.12.2016.
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan määräaikaisen hallintoneuvoksen Timo Tuomas Kuokkasen ajalle 2.12.2016 − 31.12.2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys *
  2. Korkeimman hallinto-oikeuden täysistunnon pöytäkirja 26.1.2016 *
  3. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.