Valtion takaukset OKM/2016/51

« Raha-asiainvaliokunta 11.8.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

A. Valtiontakuun myöntäminen Museovirastolle Suomen kansallismuseossa järjestettävälle "Renessanssi. Nyt – Rafaelista Tizianiin" -taidenäyttelylle B. Valtiontakuun myöntäminen HAM Helsingin taidemuseolle Tennispalatsissa järjestettävälle ”YAYOI Kusama – Äärettömyydessä” -taidenäyttelylle

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Tiina Eerikäinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330081
Asia
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Museovirastolle Suomen kansallismuseossa 23.9.2016-15.1.2017 järjestettävää "Renessanssi. Nyt – Rafaelista Tizianiin" -taidenäyttelyä ja HAM Helsingin taidemuseolle Tennispalatsissa 7.10.2016-22.1.2017 järjestettävää ”YAYOI Kusama Äärettömyydessä" - taidenäyttelyä varten. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä mainituin ehdoin. Museovirastolle myönnettävä valtiontakuu on voimassa 1.9.2016-1.2.2017 ja HAM Helsingin taidemuseolle myönnettävä valtiontakuu on voimassa 14.9.2016-29.2.2017.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Kaikkien valtiontakuiden voimassa ollessa valtuutta olisi käytössä 305 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio (salainen)
  2. päätösehdotus valtiontakuun myöntämisestä Museovirastolle (salainen)
  3. päätösehdotus valtiontakuun myöntämisestä HAM Helsingin taidemuseolle (salainen)