Sopimuksen hyväksyminen UM/2016/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (SopS 55 ja 56/2002) 124 artiklan muutoksen hyväksyminen

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351159
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 124 artiklan muutoksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen