Valtionyhtiön perustaminen VNK/2016/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Ilpo Nuutinen, Hallitusneuvos p.+35 8295160145
Asia
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan 1) perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Valtion kehitysyhtiö Vake Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat; 2) merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian perustamaan uuden valtion kokonaan omistaman Valtion kehitysyhtiö Vake Oy -nimisen osakeyhtiön sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat, merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustettavan osakeyhtiön 2 500 euron suuruisen vähimmäispääoman ja muiden perustamiskustannusten maksamiseen käytetään vuoden 2015 valtion talousarvion momentille 4.15.23.10.88 (Osakehankinnat, siirtomääräraha 3 v) varattua määrärahaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. MUISTIO